Ruimtelijke ordening

Nieuws over dit onderwerp

Toestand van het Mark Mackenerf

In een brief aan het college van burgemeester en schepenen klaagt Renaat de toestand van het Mark Mackenerf aan. Concreet vestigt hij de aandacht op het volgende: Heel veel wegverzakkingen Heel wat …