flitspaal

Mobiliteit en verkeer

Geachte heer Weyts,

Wilt u overwegen om op de steenweg Diest -Scherpenheuvel (N10) een flitspaal te monteren, komende uit de richting van Diest, ter hoogte van Kaggevinne. Momenteel geldt er een snelheidsbeperking van 50 km. per uur, maar daar wordt nauwelijks naar gekeken. Dat dit de veiligheid in het gedrang brengt, mag blijken uit het feit dat uit de andere richting van Scherpenheuvel naar Diest, waar er wel een flitspaal staat, jaarlijks  bijna 4.800 voertuigen worden beboet wegens overdreven snelheid (bron: jaarverslag Politiezone 2015). Aangezien er veel lintbebouwing voorkomt en er ook nog twee straten op uitmonden, zou dit de veiligheid gevoelig verhogen. 

De N10 wordt vooral gebruikt om  Scherpenheuvel te bereiken. In het zomerseizoen is de verkeersconcentratie er groot.

Tevens zou een bijkomend zebrapad ter hoogte van de Smodderpotstraat zijn aangewezen , omdat er zich daar een aantal handelszaken bevinden en omdat op deze plaats vele fietsers en voetgangers oversteken die in de Smodderpotstraat wonen. Deze straat wordt als doorgangszone gebruikt om langs deze weg Diest te bereiken vanuit de richting Zichem.

Met vriendelijke groeten,

Geert Nijs

Afdelingsvoorzitter N-VA Diest

Antwoord van minister Ben Weyts

Beste Geert,

De betrokken politiezone kan altijd een aanvraag indienen – ik lanceer binnenkort nieuwe oproep. Vervolgens selecteren we de tracés obv de ongevallencijfers, de zwaarste tracés komen als eerste voor ondersteuning aan de beurt. Wel verwachten we, zoals steeds ,sowieso een bijdrage van de politiezone zelf.

Met vriendelijke groeten,

 

Ben Weyts
Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
02/552.66.02

kabinet.weyts [at] vlaanderen.be
www.benweyts.be

 

Nieuws over dit onderwerp