Mario Kemps

Ondervoorzitter

Mario  Kemps is 48 jaar en geboren en getogen Diestenaar. Gelukkig getrouwd met Solange en trotse vader van Emily. Hij is gewezen OCMW-fractieleider en sinds oktober 2015 gemeenteraadslid. 'Als zelfstandig zaakvoerder van een elektrotechnisch installatiebedrijf vind ik het belangrijk om naast mijn werk en gezin, ook bij te dragen aan de maatschappij. Ik ijver voor een rechtvaardige samenleving waarin iedereen mee kan doen: jong en oud, arm en rijk, met of zonder een lichamelijke of verstandelijke beperking. Samen met mijn partijgenoten werk ik in Diest aan een sterke, gezonde samenleving en een duurzame economie. In mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk deel te nemen aan allerhande  activiteiten die het sociaal weefsel in Diest en deelgemeenten ten goede komen. Mijn voornaamste hobby's zijn tennissen, wandelen en reizen, maar mijn interesse gaat ook uit naar cultuur, muziek en het culinaire.'