Slijk fiets- en voetpad Fabiolalaan en Romblokstraat

Op 7 juni 2016, over deze onderwerpen: Openbare werken

Bijgewerkt 09.06.2016 | «Proficiat aan de stadsdiensten voor het opruimen van het voet-fietspad Fabiolalaan-Romblokstraat en het reinigen van de Romblokstraat.
Heel belangrijk voor heel wat voetgangers, fietsers en mindervaliden in hun elektrische  rolstoel of scootmobiel. Hopelijk kan de erosie-ambtenaar met de eigenaar/landbouwer een akkoord afsluiten om tegen de weg (het geasfalteerd, niet-bewoond gedeelte van de Romblokstraat) een grasstrook in te zaaien en zo de erosie zeker te verminderen.»
Renaat Rijnders, fietspadgebruiker, gemeenteraadslid

Romblokstraat Diest

Schriftelijk vraag N-VA-gemeenteraadslid Renaat Rijnders | 01 juni 2016 |

«Op het einde van de Fabiolalaan (aan het speeltuintje) heeft de stad een verbindingsweg aangelegd tussen de Fabiolalaan en het geasfalteerde deel van de Romblokstraat. Dit voet- en fietspad wordt veel gebruikt door voetgangers, fietsers en mindervaliden (met elektrische rolstoel). Jammer genoeg is het er nu niet meer veilig vanwege de modder.

Hoe is het zover kunnen komen?

Het fietspad komt uit op het niet-bewoonde, geasfalteerde deel van de Romblokstraat. Daar liggen aan één kant de akkers. Dit jaar is dat een maïsakker en een aardappelveld. De landbouwer (of loonwerker) die de akkers bewerkt heeft er maïs gezaaid en aardappelen gepoot. Hij heeft telkens met zijn tractor een hoop aarde achtergelaten op de geasfalteerde weg en zelfs op de weg in het bewoonde gedeelte.  Weinig respect!

modder Fabiolalaan-Romblokstraat

Op foto 1 (plan) zie je dat een deel van het fiets- voetpad vol slijk ligt.

Op foto 2 (plan) zie je de aansluiting van het fiets-/voetpad met de Romblokstraat. Daar ligt heel wat slijk. Niet erg veilig.

Op foto 3 (plan) zie je dat de aardappelen op dit stuk in de juiste richting zijn geplant. Deze rijen opgehoogde aardappelen staan parallel met de Romblokstraat, wat heel goed is om de modder die van de velden komt grotendeels te blokkeren. Het water dat er dan langs stroomt is minder erg.

Op foto 4 (plan)  zie je dat het slijk  tot aan het bewoonde gedeelte ligt en zelfs verder. Je ziet ook daar dat er een wegverzakking is (vol water en modder)

Op foto 5 (plan) zie je de grootste fout. Heel dat aardappelveld op de helling van de Kloosterberg (vorig jaar nog grasland) is fout aangelegd. De rijen aardappelen staan haaks op de Romblokstraat zodat modderstromen vrij spel krijgen. Op de foto zie je dan ook dat een grote oppervlakte planten en aarde is weggespoeld en op de Romblokstraat is terecht gekomen, maar ook in de riolering van de Romblokstraat.

Vragen:

1.) Kan de stad het slijk weghalen op het fietspad en op de Romblokstraat zodat het er voor de gebruikers wat veiliger wordt?

2.) Kan men de eigenaar  of de landbouwer verplichten van een dam aan te leggen op de strook waar nu alles is weggespoeld? Op die manier kan men tenminste de slijklaag  die naar beneden komt tegenhouden of verminderen. Dat het water over de weg stroomt is niet zo erg.»
 

Antwoord van Ing. Johan Smets, Diensthoofd Openbare Werken-Mobiliteit | 7 juni 2016

"Naar aanleiding van uw e-mail d.d. 1 juni ll., kunnen we meedelen dat alle meldingen die zijn binnengekomen in verband met wateroverlast aan onze diensten worden overgemaakt.

Ze hebben ook systematisch de noodzakelijke opruimingswerken uitgevoerd.  Zoals u wellicht heeft vastgesteld is dit ook voor de Romblokstraat gebeurd.

Inzake uw suggesties naar de aanpalende eigenaar/landbouwer en te nemen maatregelen heeft de erosieambtenaar van de provincie ons laten weten dat er al wat grasstroken liggen van de Vlaamse Landmaatschappij. Ook is er nog een houthakseldam gepland in de toekomst. Zij gaat ook nog bekijken wat er nog meer kan gedaan worden.

Wel heeft zij laten weten dat de aardappelen niet verkeerd geplant zijn. Als ze evenwijdig met de hoogtelijnen zouden zijn geplant zou de overlast nu nog groter zijn: als zo een drempel doorbreekt, dan zal er een grote puinwaaier ontstaan. In principe moet de landbouwer hier geen tussendrempeltjes plaatsten omdat het een oranje perceel is, maar zij zal eens met de landbouwer bespreken of hij geen grasstrook wil aanleggen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is